Via onze website en webwinkel worden privacygevoelige gegevens oftewel
persoonsgegevens verwerkt. Dierenspeciaalzaak Hoeben acht een zorgvuldige
omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens
worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.
 
Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt.
Dat betekent onder andere dat:
 
• wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens
verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
• wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de
persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
• wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te
beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht
persoonsgegevens verwerken;
• wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter
inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.
 
Dierenspeciaalzaak Hoeben is de verantwoordelijke voor de
gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke
persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u
aan deze zorgvuldig te lezen.
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 25 mei 2018.
 
Gebruik van persoonsgegevens
Bij het gebruiken van onze website en webwinkel verkrijgen wij bepaalde gegevens van u.
Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de
persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van
de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons
worden verstrekt om te verwerken.
Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring
genoemde doelen:
• NAW gegevens
• Telefoonnummer
• Factuuradres
• Emailadres
.
Reclame
Wij kunnen u, naast de informatie op onze website, ook op de hoogte brengen
van onze nieuwe producten en diensten:
• per e-mail
• via social media
 
Contactformulier
Wij bieden via onze website en webwinkel de mogelijkheid om vragen te stellen
middels een contactformulier, waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens in te
vullen om uw vraag te behandelen. U kiest zelf welke gegevens u daarbij
verstrekt. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de
aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige
beantwoording en afhandeling daarvan.
 
Verstrekking aan derden
Wij delen uw gegevens NIET met derden.
 
Cookies
Op onze website en webwinkel wordt gebruik gemaakt van cookies.
Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. Houd er wel
rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal
werkt.
 
Beveiliging
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde
toegang tot persoonsgegevens te beperken.
Wij nemen fysieke maatregelen voor toegangsbescherming van de systemen
waarin persoonsgegevens opgeslagen zijn.
Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL)
waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer
u persoonsgegevens invoert.
 
Bewaartermijn
De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als
nodig om uw bestellingen af te handelen, inclusief garantie.
De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke
plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven
jaar voor betaalgegevens).
 
Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door
middel van links met onze webwinkel zijn verbonden. Wij kunnen niet
garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw
persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze
websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.
 
Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze
privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring
geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.
Inzage en wijzigen van uw gegevens
Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in
(of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met
ons opnemen via onderstaande gegevens.
Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te
identificeren.

 
Deze website gebruikt cookies om het bezoek te meten, we slaan geen persoonlijke gegevens op.
Accepteer geselecteerde cookies